Tu sei qui

Spade

Inizio periodo Edo, era Kanbun (1661-1673), Chikugo no kami Kanenori
Shishinto, XIX secolo, attribuito a Osafune Yokoyama Sukekane
Chōunsai Tsunatoshi, Shishinto, datata 1861
Fine periodo Kamakura, Mumei, circa 1320, Juyo Token
Bishu Onomichi Goami Hideyuki. Late Muromachi koto (ca. 1525). Hozon.
Osafune Nagamori. Nanbokucho koto (ca. 1360). Juyo Token
Koyama Munetsugu, fine periodo Edo (1847). NTB Bunka Shiryo
Shintogo Kunimistu. Fine Kamakura koto (ca. 1300). Juyo Token

Copyright © 2016 - giuseppe piva - Partita IVA:  05104180962